DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 343SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - I2 + 05. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Batı medeniyetinin sosyo ekonomik ve düşünce tarihi hakkında bilgi vermek, öğrencilerin Türk çağdaşlaşma dönemindeki kurumsal değişiklerde Batının etkisini öğrenmelerini sağlamak.
Ders İçeriği Sokrat öncesi ve sonrası siyasi düşünce.Roma’da iç ve dış gelişmeler ve hukuk. Hıristiyanlık ve Hristiyan düşüncesi, Batı Avrupa’da feodalizmin temelleri, gelişimi. Yeniçağ’da ekonomik ve sosyal gelişme, Rönesans ve Reform hareketlerine değinilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Antik Yunan düşüncesinin ve bu düşüncenin oluşumunda doğunun en eski medeniyetlerinin katkıları öğrenilir
2Antik felsefenin bugünün batı medeniyeti içindeki önemi anlaşılır.
3Roma İmparatorluğunun dünya medeniyeti içindeki yeri ve katkıları öğrenilir
4Hıristiyanlık, ortaçağ düşünce ve toplumsal yapısında kilisenin oynadığı rol öğrenilir
5Ortaçağ Avrupa’sı ile İslam ve Osmanlı toplumsal kurumları arasındaki farkları öğrenir.
6Bugünkü batı medeniyetinin temel referansları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011112111121
ÖK 022221222222
ÖK 033333333333
ÖK 044444444444
ÖK 055555555555
ÖK 065555555555
Ara Toplam20202020202020202120
Katkı3333333343

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1AYFER ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 343 Dersin Adı:  SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AYFER ÖZÇELİK E-Mail:  aozcelik@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3569,
Ders Yeri FEF B0112,
Amaç : Batı medeniyetinin sosyo ekonomik ve düşünce tarihi hakkında bilgi vermek, öğrencilerin Türk çağdaşlaşma dönemindeki kurumsal değişiklerde Batının etkisini öğrenmelerini sağlamak.
İçerik : Sokrat öncesi ve sonrası siyasi düşünce.Roma’da iç ve dış gelişmeler ve hukuk. Hıristiyanlık ve Hristiyan düşüncesi, Batı Avrupa’da feodalizmin temelleri, gelişimi. Yeniçağ’da ekonomik ve sosyal gelişme, Rönesans ve Reform hareketlerine değinilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eski Yunan site devletleri, siyasi ve sosyal gelişmeler
2 İonya filozofları
3 Heraklitos ve Demokritos
4 Sofizm ve sofistler
5 Protogoras, Sokrates, Kynikler,
6 Platon, Platon’un siyaset felsefesi
7 Aristotales ve siyaset felsefesi
8 Roma Devleti
9 Ara sınav
10 Patrci-Plep Mücadeleleri, Roma Hukuku’nun oluşması,
11 Polybus, Cicero, Seneca
12 Hristiyanlığın doğuşu ve gelişimi
13 Hristiyan Düşüncesi
14 Feodalizm
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları