DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FRA 101FRANSIZCA - I4 + 01. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil fransızca dersi, Avrupa birliği yabancı dil kurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
Ders İçeriği Bu ders, öğrencilerin Fransızca dilinde temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik selamlama, kendini tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları içermektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kendini tanıtmayı gösterir.
2Bir kişi hakkında bilgiler sormak için sorular listeler.
3Kendisi ile ilgili özellikleri listeler.
4Eşyaları tanımlayarak yerlerini ayırt eder.
5Sahiplik sıfatlarını kullanarak ve eşyaları tanımlayarak fiyat bilgilerini açıklar.
6Öğrenilen dildeki zamir, sıfat ve zarfların basit yapılarını belirtir.
7Fransızcadaki fiil gruplarını ve bu fiillerden günlük yaşamda sık kullanılanların şimdiki zaman çekilişlerini ayırt eder.
8Günlük aktivitelerini geniş zamanı kullanarak sıra halinde listeler.
9Fransızcada basit geçmiş zaman ve yakın gelecek zaman açıklar.
10Saatleri belirtir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014444444444
ÖK 024444444444
ÖK 034444444444
ÖK 045555555555
ÖK 055555555555
ÖK 064444444444
ÖK 073333333333
ÖK 083333333333
ÖK 094444444444
ÖK 101111111111
Ara Toplam37373737373737373737
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11818
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13333
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1FATMA KABA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FRA 101 Dersin Adı:  FRANSIZCA - I
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FATMA KABA E-Mail:  fkaba@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3676, 296 3676,
Ders Yeri FEF A0115, FEF A0315,
Amaç : Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil fransızca dersi, Avrupa birliği yabancı dil kurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
İçerik : Bu ders, öğrencilerin Fransızca dilinde temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik selamlama, kendini tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları içermektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Selamlama ve kendini tanıtma, Eril – dişil ayırımı, être ve s’appeler fiilleri şimdiki zaman çekilişi. (Unité 1 - Leçon 0-1)
2 Kendini tanıtma – Adını ve soyadını sorma ve söyleme, Belirtili tanım edatları le,la.., İsimlerde eril dişil ayırımı. (Leçon 1)
3 : Bir kişiyi tanıtma, Ailesini tanıtma, İsimlerde ve sıfatlarda eril dişil ayırımı, Au /en + pays(ülke isimleri), à + ville (Şehir isimleri) (Leçon 2)
4 Au /en + pays(ülke isimleri), à + ville (Şehir isimleri), Habiter fiili şimdiki zaman, Belirtisiz tanım edatları un / une, (Leçon 2)
5 Bir kişi hakkında sorular sorma, (yaşını, adresini, telefon numarasını sorma) Aller ve avoir fiilleri şimdiki zaman, Soru sıfatları quel / quelle. (Leçon 3)
6 Tekil sahiplik sıfatları, Yaş ve adres soruları, Formes de politesse (Vous zamiriyle sorular) (Leçon 3)
7 Kendini tanıtma ve zevklerinden bahsetme, mektup arkadaşlığı, kendini yazılı şekilde ifade etme (Leçon 4)
8 Eşyaları cisimleri tanımlama ve yerlerini belirtme, İsimlerin ve edatların çoğul yapıları, être fiili şimdiki zaman çoğul şahıslar, Yer edatları. (Unité 2 - Leçon 5)
9 Il y a ve Qu’est-ce que soru kelimesi, Sahipliği ifade etme,(mon,ton,son/ma,ta,sa/ notre,votre,leur), Vurgulama zamirleri,(moi,toi,lui,elle,vous ) (Leçon 6)
10 Olumsuzluk ne .... pas, Sıfatların isimlerle uyumu (Adjectifs-noms), Çoğul sahiplik sıfatları, (mes,tes,ses,nos,vos,leurs) (Leçon 6)
11 : Renkleri belirtme, Avoir fiili çoğul şahıslar şimdiki zaman, Bir kişiyi elbiseleriyle tasvir etme. (Leçon 6)
12 Bir eşyayı tanıtma, Soru sıfatları quel / quelle / quels / quelles, İsaret sıfatları, (ce, cet, cette, ces ) (Leçon 7)
13 Fiyat sorma ve belirtme, Soru zarfları Comment ve combien, Sipariş verme, (Leçon 7)
14 Kişileri ve eşyaları gösterme ve yerleştirme, yer edatları, Şiir yazma, dilde oyun oynama. (Leçon 8)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Taxi 1 (Méthode de français / Cahier d’exercices 1) Français
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav40Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları