DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CGL 256EĞİTİM SOSYOLOJİSİ3 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Eğitim sosyolojisini tanımlamak, sosyolojik perspektifleri ve eğitim çalışmalarını anlamak, eylem perspektifini, etiketleme teorisini ve yaşam şansını anlatmak, çatışma perspektifini- formel ve enformel eğitimi karşılaştırmak, toplumda eğitimin sosyal işlevlerini açıklamak, toplumda yabancılaşma ve eğitimi tartışmak, toplumda eğitim ve sosyal hareketlilik ilişkisini açıklamak, sosyal tabakalaşma teorilerini, sosyal sınıf ve eğitim ilişkisini kavramak, anne-baba, göç, kitle iletişim araçları, küreselleşme gibi faktörlerin eğitim sistemine etkisini açıklamak, bir sosyal sistem olarak okulu, okul ve sosyal çevre ilişkisini, okul ve şiddeti tartışmak.
Ders İçeriği Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitimi sosyolojik açıdan ele alarak, eğitime sosyal bir anlam ve öz kazandırır.
2Eğitimin sosyal yönünü, sosyolojik bulgularla birleştirir ve kesinliği olan sentez bir uygulama olduğunu kavrar.
3Eğitim sosyolojisinin eğitim ve öğretimden doğan her türlü sorunun çözümüne yönelen teknik bir disiplin olduğunu öğrenir.
4Öğrencilere eğitim sosyolojisi alanında yapılmış bilimsel araştırmaları tarayarak onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.
5To acquire knowledge and skill of how to represent effectively their own research paper to the class
6Öğrenciler sosyal sorumluluk bilgi ve becerisi kazanarak grup çalışması yaparlar.
7Türk toplumunun eğitim sistemini objektif olarak analiz eder.
8Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.
9Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygun çözüm yolları önerir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06            
ÖK 07            
ÖK 08            
ÖK 09            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1İKBAL VURUCU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CGL 256 Dersin Adı:  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İKBAL VURUCU E-Mail:  ivurucu@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri ACMYO A0301,
Amaç : Eğitim sosyolojisini tanımlamak, sosyolojik perspektifleri ve eğitim çalışmalarını anlamak, eylem perspektifini, etiketleme teorisini ve yaşam şansını anlatmak, çatışma perspektifini- formel ve enformel eğitimi karşılaştırmak, toplumda eğitimin sosyal işlevlerini açıklamak, toplumda yabancılaşma ve eğitimi tartışmak, toplumda eğitim ve sosyal hareketlilik ilişkisini açıklamak, sosyal tabakalaşma teorilerini, sosyal sınıf ve eğitim ilişkisini kavramak, anne-baba, göç, kitle iletişim araçları, küreselleşme gibi faktörlerin eğitim sistemine etkisini açıklamak, bir sosyal sistem olarak okulu, okul ve sosyal çevre ilişkisini, okul ve şiddeti tartışmak.
İçerik : Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eğitim sosyolojisinin tanımı, konusu, özellikleri ve gelişimi
2 Eğitim sosyolojisinin önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi
3 Eğitimin toplumsal işlevleri, kültür ve eğitim ilişkileri
4 Birey, Toplum ve Toplumsallaşma
5 Toplumsallaşma, Eğitim ve Okul
6 Okulun Toplumsal Görevleri
7 Sosyal Bir Kurum Olarak Okul
8 Okul ve Aile İlişkisi
9 Toplumlar ve Okul Kuruluş Sistemleri
10 Toplumsal Değişme ve Eğitim
11 Eğitim ve Demokrasi İlişkisi
12 Kitle İletişim Araçları ve Eğitim
13 Modern Okul Eleştirileri ve Eğitim
14 Türkiye'de Eğitim ve Okul
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Tezcan, Mahmut. (1999), Eğitim Sosyolojisi, Ankara. Ergun, Mustafa, (1994), Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, (1987), Eğitim Sosyolojisi,İstanbul Özdemir, M. Çağatay- Arslangilay, A. S.Bingöl, (2019), Eğitim Sosyolojisi, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları