DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OMB 1005EĞİTİM FELSEFESİ2 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Eğitimi; felsefenin temel konu alanları, temel felsefi ve eğitim akımları, başlıca siyasi/ekonomik ideolojilerle ilişkilendirerek; Türk Eğitim Sisteminin felsefi temellerini, yakın tarihsel süreçteki etkili unsurları dikkate alarak değerlendirebilmek.
Ders İçeriği Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitimi felsefenin temel konu/sorun alanlarıyla ilişkilendirir
2Temel felsefi akımların eğitim görüşlerini tanır
3Eğitime ilişkin felsefi akımların katkılarını takdir eder
4İslam dünyası ve batıdaki felsefecilerin eğitim görüşlerini ifade eder
5Felsefeleri insan doğası ve bireysel farklılıklara ilişkin yaklaşımları temelinde karşılaştırır
6Eğitimin bazı siyasi ve ekonomik ideolojilerle ilişkisini çözümler
7Türkiye’de modernleşme döneminde etkili olan düşünce akımlarının eğitime etkisini çözümler.
8Türk eğitim sisteminin felsefi temellerini açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06            
ÖK 07            
ÖK 08            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)6212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları