DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKL 3005ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Okul öncesi dönemdeki çocuğunu tanımaya yönelik değerlendirme araçlarını kavrayabilmek ve bu araçları hazırlayıp kullanabilmektir
Ders İçeriği Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çocukları tanımanın öneminin kavrar
2Çocukları tanımada kullanılan teknikleri açıklar
3Gözlem tekniklerini çocukları tanıma amaçlı olarak hazırlar.
4Görüşme tekniklerini çocukları tanıma amaçlı olarak hazırlar
5Ev ziyaretlerini çocukları tanıma amaçlı olarak planlar.
6Çocukları tanıma amaçlı ölçekler, anketler hazırlar.
7Çocukları tanımaya yönelik dokümanlar hazırlar
8Portfolyo hazırlar
9Gelişim raporu hazırlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06            
ÖK 07            
ÖK 08            
ÖK 09            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EDA BAYRAKTAROĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKL 3005 Dersin Adı:  ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EDA BAYRAKTAROĞLU E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri ACMYO A0301,
Amaç : Bu dersin amacı, Okul öncesi dönemdeki çocuğunu tanımaya yönelik değerlendirme araçlarını kavrayabilmek ve bu araçları hazırlayıp kullanabilmektir
İçerik : Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Birey ve bireysellik: Bireysel farkları etkileyen etmenler
3 Çocukları tanımanın amacı, önemi ve gerekliliği
4 Çocukları tanıma sürecindeki temel ilkeler
5 Çocukları tanımada kullanılabilecek teknikler: Gözlem tekniği
6 Gözleme dayalı diğer gözlemsel teknikler: 1) Anekdot kayıtları 2)Gözlem listeleri
7 Görüşme tekniği
8 Ara Sınav
9 Çocuklara yönelik Anket tekniği ve diğer Sosyometrik teknikler
10 Sosyometrik teknikler
11 Gelişim Ölçekleri; DENVER II Gelişim Tarama Testi, PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
12 Olay incelemesi tekniği
13 Çocukları tanımaya yönelik testler Örneğin; Aile Çiz Testi gibi.
14 Toplanan bireysel bilgilerin saklanması ve korunması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Önder, A. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.Türkçe
Anadolu Üniversitesi. Çocukları Tanıma ve Değerlendirme.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları