DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 307SINIF YÖNETİMİ2 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu ders öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Yapılandırmacılık ders içeriğinin tasarlanmasında anahtar değişkendir. Bu ders boyunca öğrenciler sınıf yönetimine ilişkin kişisel yaklaşımlarını geliştirecekleri model ve stratejileri araştıracaklardır. Sınıf yönetimi kuramsal ve alandaki araştırmalara bağlı olarak tanımlanacaktır. Ayrıca sınıf yönetimi bir yapı, sistem, süreç, süreç, öğretim ve disiplin bağlamında incelenecektir. Kuramsal ve uygulamalar açısında sınıf yönetiminin incelenmesi süresince; öğrenciler, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesine ve olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazanacaklardır.
Ders İçeriği Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okul ve sınıf yönetimine ilişkin temel kavramları anlayabilmek.
3Sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmanın koşullarını kavrayabilmek.
4Motivasyon kuramlarını kavrayabilmek.
5Öğrencileri motive etme yollarını tartışabilemek ve uygulayabilmek.
6Sınıfta zaman yönetimini oluşturan temel boyutları açıklayabilmek.
7Sınıfta etkili iletişim süreci gerçekleştirmenin temel boyutlarını açıklayabilmek.
8Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını ve çözüm yollarını kavrayabilmek.
9Davranış yönetiminin tüm boyutlarını analiz edebilmek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155  333  2  
ÖK 0355 5553333  
ÖK 044   533     
ÖK 0555 45554    
ÖK 065   5553    
ÖK 0755 3554     
ÖK 0855  55531   
ÖK 0955 4554 1   
Ara Toplam3930 163836321355  
Katkı540255421100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)6212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NİSAN CANSU ERTAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 307 Dersin Adı:  SINIF YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİSAN CANSU ERTAN E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri ACMYO A0209,
Amaç : Bu ders öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Yapılandırmacılık ders içeriğinin tasarlanmasında anahtar değişkendir. Bu ders boyunca öğrenciler sınıf yönetimine ilişkin kişisel yaklaşımlarını geliştirecekleri model ve stratejileri araştıracaklardır. Sınıf yönetimi kuramsal ve alandaki araştırmalara bağlı olarak tanımlanacaktır. Ayrıca sınıf yönetimi bir yapı, sistem, süreç, süreç, öğretim ve disiplin bağlamında incelenecektir. Kuramsal ve uygulamalar açısında sınıf yönetiminin incelenmesi süresince; öğrenciler, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesine ve olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazanacaklardır.
İçerik : Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sınıf yönetiminin temel kavramları
2 Sınıf yönetiminin temel kavramları
3 Sınıf yönetimini etkileyen etmenler
4 Sınıfın fiziksel düzenini oluşturma
5 Sınıf içi öğretim etkinliklerinin yönetimi
6 Sınıf disiplini
7 Ara sınav
8 Grup dinamiği
9 Sınıf kurallarının oluşturulması
10 Sınıf içi iletişim ve etkileşim
11 Sınıfta zaman yönetimi
12 istenmeyen davranışların yönetimi
13 Güdüleme
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Sınıf Yönetimi (2012) Sarpkaya, R. (Ed.) Anı yayıncılık, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları