DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SHU 263YÖNETİM VE ORGANİZASYON2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin yönetimle ilgili temel kavramlar konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır.
Ders İçeriği Bu ders Yönetimle ilgili temel kavramlar, Yönetimin Fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ve Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeleri kapsamaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
27Yöneticilik vasıflarını geliştirmek(Liderlik,pazarlama,organizasyonlar,kriz yönetimi,zaman yönetimi vb.),tüm departmanlarla takım halinde çalışma becerisine sahip olmak,motivasyon edici unsurları öğrenmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)26378
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ASLI MANAV

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SHU 263 Dersin Adı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ASLI MANAV E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri BOMYO A0006,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencinin yönetimle ilgili temel kavramlar konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır.
İçerik : Bu ders Yönetimle ilgili temel kavramlar, Yönetimin Fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ve Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeleri kapsamaktadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yönetici Kavramının Tanımı ve Niteliği
2 Yönetim Kavramının Genel Özellikleri
3 Örgütleme Kavramının Tanımı ve Niteliği
4 Planlama Kavramının Tanımı ve Niteliği
5 Örgütlenmenin Tanımı ve Niteliği
6 Yöneltme İşlevinin Tanımı ve Niteliği
7 Koordinasyon (Eşgüdümleme) Kavramının Tanımı ve Niteliği
8 Kontrol (Denetim) Kavramının Tanımı ve Niteliği
9 Yönetim Kuramları
10 Amaca Yönelik Yönetim
11 Örgütsel Çatışma
12 Örgütsel Yaratıcılık
13 Stres Yönetimi
14 Kriz Yönetimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şimşek Ç., ÇELİK A. (2018), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Kitapevi, KonyaTürkçe
CAN H. (2011), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
GENÇ N., (2013), Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları