DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBO 327MEDYA OKUR YAZARLIĞI2 + 04. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Medya Okuryazarlığı dersinin amacı; öğrencilerin medya okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmalarını, bu kazanımlarını medya ile ilgili yaşantılarında bir çerçeve olarak kullanabilecek yeterliğe erişmelerini ve yaşadığı çevre başta olmak üzere tüm dünyada yer alan ilgili sorunlara yönelik duyarlılık geliştirmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği Kitle iletişim araçlarının (Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, vs.) genel özellikleri; kitle iletişim araçlarının çocuklar, gençler ve genel olarak toplum üzerindeki etkileri; propaganda teknikleri; kitle iletişim araçlarıyla yayılan iletileri mikro düzeyde çözümleyebilme; bilgiye erişim becerileri; medya mesajlarını farklı perspektiflerden değerlendirme; medya mesajları üretme; medya okuryazarlığı öğretimine yönelik etkinlik tasarımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alana ilişkin temel kavramları açıklar.
2Alana ilişkin kuramcıları ve bunların alana katkılarını ifade eder.
3Medyanın toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar.
4Medyanın kullandığı başlıca ikna tekniklerini tespit eder.
5Farklı türdeki medya mesajlarına erişim becerisini kullanır.
6Farklı türlerdeki medya yapıtlarına karşı eleştirel bir bakış sergiler.
7Farklı kanallardan edindiği medya iletilerini değerlendirir.
8Farklı iletişim kanalları için nitelikli medya iletileri üretir.
9Medyanın ticari amacının oluşturduğu etkileri değerlendirir.
10Toplumsal yaşama medyayı kullanarak daha yapıcı bir şekilde katılır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar4ŞEYDA İRDEM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBO 327 Dersin Adı:  MEDYA OKUR YAZARLIĞI
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 4   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞEYDA İRDEM E-Mail:  seydas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 6248, 7911491 138,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Medya Okuryazarlığı dersinin amacı; öğrencilerin medya okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmalarını, bu kazanımlarını medya ile ilgili yaşantılarında bir çerçeve olarak kullanabilecek yeterliğe erişmelerini ve yaşadığı çevre başta olmak üzere tüm dünyada yer alan ilgili sorunlara yönelik duyarlılık geliştirmelerini sağlamaktır.
İçerik : Kitle iletişim araçlarının (Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, vs.) genel özellikleri; kitle iletişim araçlarının çocuklar, gençler ve genel olarak toplum üzerindeki etkileri; propaganda teknikleri; kitle iletişim araçlarıyla yayılan iletileri mikro düzeyde çözümleyebilme; bilgiye erişim becerileri; medya mesajlarını farklı perspektiflerden değerlendirme; medya mesajları üretme; medya okuryazarlığı öğretimine yönelik etkinlik tasarımları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriği, kaynaklar ve dönem projelerinin tanıtımı
2 Medya okuryazarlığı nedir ve ne değildir Medya okuryazarlığının boyutları
3 Medya Okuryazarlığının Tarihi temelleri Medya Okuryazarlığını gerektiren koşullar
4 Medyanın ticari amacı ve reklamlar Reklamların çözümlenmesi ve üretilmesi
5 Haber yapım süreci Haber izlerken dikkat edilecek hususlar
6 Propaganda (veya ikna) teknikleri Karşıt propagandanın temel ilkeleri
7 Duyguların bir reyting aracı olarak kullanılması Nörofizyolojik boyut
8 Medyada karşılaşılan önyargılar Medya stereotipleri ve etkileri
9 Medya Okuryazarlığı programının incelenmesi Medya Okuryazarlığı öğretiminin ilkeleri
10 Ara Sınav
11 Bilgiye erişim becerileri Video üretim sürecine ilişkin beceriler
12 Cinsiyet temsilleri, şiddet temsilleri gibi konulara ilişkin öğrenci projelerinin sunumu
13 Cinsiyet temsilleri, şiddet temsilleri gibi konulara ilişkin öğrenci projelerinin sunumu
14 Cinsiyet temsilleri, şiddet temsilleri gibi konulara ilişkin öğrenci projelerinin sunumu
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şahin, Abdurrahman. (2011). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Anı Yayıncılık.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav40Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları