DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
DTC 263ULUSLARARASI İKTİSAT -I3 + 03. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Uluslar arası ekonomi teorilerini, uluslararası ekonomi politikalarını, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası organizasyonları öğrenme.
Ders İçeriği Dış Ticaret ile Pazarlama , Fırsat maliyetleri ve karşılaştırılması. Üstünlük, Talep Koşulları ve soyut Dış Ticaret ile Pazarlama , Faktör donatımı ve Dış Ticaret ile Pazarlama teorisi. Dinamik yaklaşım. Dış Ticaret ile Pazarlama ve eksik rekabet. Karşılaştırmalar üstünlük teorisi ve az gelişmiş ülkeler. Döviz piyasası. Dış ödemeler dengesi. Ödemeler bilançosunun denkleşmesi. Otomatik denkleşme sistemleri. Kur ayarlamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslararası ekonominin temel prensipleri ve konularının öğrenilmesi
2Dış ticaretin işleyişini kavrayabilme ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri yorumlayabilme becerisi elde edilmesi
3Problemi tanımlama, kavrama, teoriyi uygulayarak problemi çözme becerisi elde edilmesi
4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi elde edilmesi
5Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi elde edilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155        55
ÖK 02555      555
ÖK 03    4    455
ÖK 04 5        44
ÖK 05           4
Ara Toplam10155 4    91923
Katkı231010000245

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ALPEREN ALBAYRAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  DTC 263 Dersin Adı:  ULUSLARARASI İKTİSAT -I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALPEREN ALBAYRAK E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri BEMYO E0104,
Amaç : Uluslar arası ekonomi teorilerini, uluslararası ekonomi politikalarını, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası organizasyonları öğrenme.
İçerik : Dış Ticaret ile Pazarlama , Fırsat maliyetleri ve karşılaştırılması. Üstünlük, Talep Koşulları ve soyut Dış Ticaret ile Pazarlama , Faktör donatımı ve Dış Ticaret ile Pazarlama teorisi. Dinamik yaklaşım. Dış Ticaret ile Pazarlama ve eksik rekabet. Karşılaştırmalar üstünlük teorisi ve az gelişmiş ülkeler. Döviz piyasası. Dış ödemeler dengesi. Ödemeler bilançosunun denkleşmesi. Otomatik denkleşme sistemleri. Kur ayarlamaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Uluslararası Ticaret Teorisi
2 Merkantilistler ve Fizyokratlar
3 Klasik Ticaret Teorisi
4 Dış Ticaret ve Eksik Rekabet
5 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
6 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
7 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
8 Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
9 Korumacılığı Savunan Görüşler
10 Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
11 Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
12 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
13 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
14 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları