DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
DTC 145İLETİŞİM2 + 01. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İletişim ve önemini kavratmak, iletişim kırma yolları, engel ve propbemleri, iletişim türleri ve modelleri, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi, günümüzde
Ders İçeriği İletişimle ilgili temel kavramlar ve teorileri öğrenme. İletişim kurma yollarını, iletişimin engel ve problemlerini gösterebilme. İletişim türleri ve modelleri, etkin ve ikna edici iletişim kurma yollarını açıklayabilme. Konular; A- İletişim kavramının tanımı ve anlamı. B- İletişim kurma yolları, engel ve problemleri.C- İletişim türleri ve modelleri D-Örgütsel iletişimin anlamı işlevi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İletişim ile ilgili temel kavramları öğrenerek iletişim öğelerini analiz eder
2İletişimin unsurları, süreci ve işleyişi ile ilgili kavramları öğrenir.
3İletişimin türlerini, yapıcı ve bozucu engellerini kavrama, iletişim engellerini aşma ve etkin iletişim sağlama becerisi kazanır.
4Sözlü, sözsüz (beden dili) ve yazılı iletişim becerileri geliştirir.
5İletişim şekilleri, dil ve dil ötesi faktörleri tanıma ve önemini kavrar.
6Örgütsel iletişim, grup ve kitle iletişimini öğrenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01  3 2      5
ÖK 02   22      5
ÖK 03    5      5
ÖK 042  3       5
ÖK 05           3
ÖK 06    2      3
Ara Toplam2 3511      26
Katkı001120000004

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)8216
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1HİCRAN UTKUN DİNCER AYDIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  DTC 145 Dersin Adı:  İLETİŞİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HİCRAN UTKUN DİNCER AYDIN E-Mail:  hutkund@pau.edu.tr, İç Hat:  7911491 134, 7911491 134,
Ders Yeri BEMYO E0103,
Amaç : İletişim ve önemini kavratmak, iletişim kırma yolları, engel ve propbemleri, iletişim türleri ve modelleri, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi, günümüzde
İçerik : İletişimle ilgili temel kavramlar ve teorileri öğrenme. İletişim kurma yollarını, iletişimin engel ve problemlerini gösterebilme. İletişim türleri ve modelleri, etkin ve ikna edici iletişim kurma yollarını açıklayabilme. Konular; A- İletişim kavramının tanımı ve anlamı. B- İletişim kurma yolları, engel ve problemleri.C- İletişim türleri ve modelleri D-Örgütsel iletişimin anlamı işlevi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İletişim kavramı, öğeleri, özellikleri ve fonksiyonları
2 İletişim süreci ve işleyişi
3 İletişim şekilleri
4 İletişim şekilleri
5 İletişim Türleri
6 İletişim Türleri
7 İletişim engelleri ve aşma yolları
8 İletişim modelleri
9 İletişim modelleri
10 Örgütsel iletişim, Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim
11 Örgüt dışı iletişim
12 Yönetim-Örgüt kültürü-örgütsel İletişim ilişkisi
13 Kitle iletişimi
14 Etkili konuşma ve dinleme teknikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İletişim - Doç. Dr. Hasan TutarTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları