DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
DTC 143İSTATİSTİK2 + 01. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin bir istatistiksel olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma; verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilmelerini ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilmelerini; olasılık kuramından yararlanarak verileri analiz edebilmelerini ve hem mikro hem de makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, tablo ve grafikler. Frekans dağılımları. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Zaman serileri analizi. Olasılık teorisine giriş. Teorik dağılımlar:Binom, normal ve poisson dağılımları. Ağaç diyagramları. Örnekleme ve örnek istatistiklerinin dağılımı. İndeks sayıları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması becerisini elde eder.
2İşletmede toplanan verilerin ilgili kişilere sunulmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterebilme becerisinin elde edilmesi
3Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme becerisi elde eder.
4Problemleri tanımlar, kavrar, teoriyi uygulayarak problemi çözme becerisi elde eder.
5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlama becerisi elde eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01   5   2    
ÖK 024 5        5
ÖK 0322  5       
ÖK 04 2        5 
ÖK 05 4  1     44
Ara Toplam68556  2  99
Katkı121110000022

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)818
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ÖZGÜR TUNÇEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  DTC 143 Dersin Adı:  İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZGÜR TUNÇEL E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri BEMYO E0103,
Amaç : Bu dersin amacı; öğrencilerin bir istatistiksel olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma; verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilmelerini ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilmelerini; olasılık kuramından yararlanarak verileri analiz edebilmelerini ve hem mikro hem de makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilmelerini sağlamaktır.
İçerik : İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, tablo ve grafikler. Frekans dağılımları. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Zaman serileri analizi. Olasılık teorisine giriş. Teorik dağılımlar:Binom, normal ve poisson dağılımları. Ağaç diyagramları. Örnekleme ve örnek istatistiklerinin dağılımı. İndeks sayıları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistik Biliminin Önemi ve İstatistiki Temel Kavramlar
2 Frekans Dağılımları / Verilerin Düzenlenmesi
3 Çapraz Tablo Analizi
4 Ortalama Değer Ölçüleri ( Aritmetik Ortalama,Medyan, Mod)
5 Değişkenlik Ölçüleri (Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı ve Çarpıklık Katsayısı)
6 İndeks Hesaplama Yöntemleri
7 Tabloları ve Grafikleri Analiz Etme ve Yorumlama
8 Olasılık Hesaplama
9 Özel Olasılık Dağılımları
10 Normal Olasılık Dağılımı
11 Normal Dağılımın Standart Normal Dağılıma Dönüştürülmesi
12 Korelasyon Analizi
13 Regresyon Analizi
14 Varyans Analizi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
DR. TUNÇEL, Ö. (2017), "İSTATİSTİK DERS NOTLARI"Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları