DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
DTC 139GENEL MUHASEBE3 + 11. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Genel Muhasebenin temel kavramlarını, Temel Mali Tabloları bilmesi anlaması
Ders İçeriği Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları , Gelir Tablosu Hesapları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İşletme ve işlevleri konusunda temel ilkeleri kavrar
2İşletmenin Muhasebe ve Finans işlevi konusunda ayrıntılı olarak bilgilenir.
3Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmeler için muhasebe işlevinin önem ve özelliklerini açıklar.
4Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 522111     
ÖK 02 3 2 223112 
ÖK 03 232211112  
ÖK 04   11 221   
Ara Toplam 10574466332 
Katkı031211221110

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12323
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MUSTAFA ZEKİ SARI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  DTC 139 Dersin Adı:  GENEL MUHASEBE
Saat (T+P) : 3 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat:  7911490 132, 7911490 132,
Ders Yeri BEMYO E0103,
Amaç : Genel Muhasebenin temel kavramlarını, Temel Mali Tabloları bilmesi anlaması
İçerik : Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları , Gelir Tablosu Hesapları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebenin tarihi gelişimi, Ticari hayattaki önemi
2 Muhasebede Kayıt Usülleri, Kullanılan defterler ve belgeler
3 Bilanço Temel Denklemi
4 Bilançonun Kavratılması ve önemi
5 Aktif Hesapların Verilmesi
6 Pasif Hesapların Verilmesi
7 Özet ve Ayrıntılı bilanço düzenleme
8 Bilanço Hesapları İle İlgili Genel Uygulammalar
9 Bilanço Hesapları İle İlgili Genel Uygulammalar
10 Gelir ve Gider Hesaplarının Verilmesi
11 Gelir Tablosunun verilmesi
12 Mizan Çeşitleri ve Önemi
13 Dönem Sonu Kar ve Zararın Bulunması
14 Dönem Sonu Kar ve Zararın Bulunması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları