HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2010 yılından beri eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bu Ana Bilim Dalına bağlı olarak “Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” ve “Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Yüksek lisans programı” açılmıştır.


Amaçlar

Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini “Hemşirelik Esasları” ve “çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği” alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN TURAN+90 258 296 2618 turkanturan@pau.edu.tr