SİNİR BİLİM ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

İnterdisipliner program olarak sinir bilimleri ile ilgili temel ve klinik tıp, mühendislik ve felsefi bilimler alanlarında kuramsal ve uygulamalı doktora düzeyinde dersler açar.


Amaçlar

Öğrenciye sinir bilimleri alanda ileri düzeyde kuramsal bilgi ve uygulama yeteneğinin yanı sıra, bilimsel araştırma planlayacak ve yenilikler keşfedebilecek düşünce tarzı kazandırılması.


Programlar
İletişim
İletişim bilgisi bulunamadı.
© 2019 PAU