TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Tıbbi Farmakoloji ilaçların biyolojik sistemlerle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.


Amaçlar

Evrensel araştırmacı bilim insanı adayı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip farmakolog yetiştirmek, öğrencilerin sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda yetkin, hastalıkların tanı ,tedavi ve profilaksisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır


Programlar
İletişim
İletişim bilgisi bulunamadı.