HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli): Programın Amaçları: İnsan histolojisi ve embriyolojisi alanında eğitim almış, histolojik ve embriyolojik yöntemler, genel ve özel laboratuvar uygulamaları ve multidisipliner çalışmalarda deneyimli öğrenciler yetiştirmektir. En az 28 krediyi tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığı mezuniyet tezi ile birlikte gireceği bilim sınavında başarılı olan öğrenciler “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Uzmanı” unvanı ile mezuniyet hakkı elde ederler. Başlıca Araştırma Alanları: - İnsan Embriyolojisi - Genel Histoloji - Ürogenital Sistem Gelişimi ve Histolojisi - Sinir Sistemi Gelişimi ve Histolojisi - Stereoloji - Deney Hayvanları ve Model Sistemler - Kök Hücreler (Embriyonik Kök Hücreler, Mezenkimal Kök Hücreler) - Hücre ve Doku Kültürü - Moleküler Embriyolojik ve Histolojik Teknikler


Amaçlar

Programın Amaçları: İnsan histolojisi ve embriyolojisi alanında eğitim almış, histolojik ve embriyolojik yöntemler, genel ve özel laboratuvar uygulamaları ve multidisipliner çalışmalarda deneyimli öğrenciler yetiştirmektir. PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI, YETERLİLİKLERİ VE KAZANIMLARI 1. Bir organı, dokuyu, hücreyi ya da insan vücudunda görülen yapıları mikroskopta görünür hale getirebilmek için yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2. İnsan vücudunu mikroskobik düzeyde tanımak. 3. Hücreleri, dokuları, sistemleri yapısal olarak incelemek. 4. Prenatal ve posnatal gelişimi incelemek. 5. Organ sistemlerinin detaylı gelişimlerini incelemek. 6. Konjenital malformasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Yardımcı Üreme Sistemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edinmek. 8. Genel ve özel laboratuar uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edinmek. 9. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 10. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki kavram ve düşünceleri modern tıbbın gerektirdiği bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, uzmanlık gerektiren sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 11. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. 12. Histoloji ve embriyoloji alanlarındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 13. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 14. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 15. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 16. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 17. Histoloji ve embriyoloji laboratuvarlarında bulunan cihazları etkili şekilde kullanabilmek.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. GÜLÇİN METE+90 258 296 2472 gabban@pau.edu.tr
© 2020 PAU