ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü, 2005-2006 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümde 3 Profesör 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 16 akademik personel mevcuttur.


Amaçlar

Bölümümüzün amacı, çalışma hayatını ve işçi işveren ilişkilerini ve dinamiklerini ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal açıdan incelemek ve konu ile ilgi alanda kamu ve özel sektöre konusunda uzman işgücü yetiştirmektir. Bölümümüz, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ilişkileri yazınına katkıda bulunmayı kendisine temel görev edinmektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OĞUZ KARADENİZ+90 258 296 2678 oguzk@pau.edu.tr