SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) Bölümü/Anabilim Dalı 2000 yılından bu yana lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretim vermektedir. Bölüm kadrosu Aralık 2018 itibariyle 12 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi ve bir idari personelden (bölüm sekreteri) oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin 3'ü Profesör, 4'ü Doçent, 5'i Doktor Öğretim Üyesi statüsündedir, bu çerçevede toplam 19 akademik 1 idari personel görev yapmaktadır. Tüm araştırma görevlileri doktora düzeyinde eğitimlerine devam etmektedir. “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” doktora programı 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılından bu yana aktif olarak öğrenci alımı yapmaktadır.


Amaçlar

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün (SBKY) başlıca amacı üç sektörde uzman, yönetici veya kurucu/girişimci yetiştirmektir. Mezun öğrenciler kamuda, özel sektörde ve gönüllü kuruluşlarda uzman, üst ve orta düzey yönetici olarak görev alabilir. Ayrıca, girişimci ya da gönüllü kuruluşlarda personel olarak çalışabilir. Öğrencilere güçlü yönetim, siyaset, hukuk, kentleşme bilgisi vermek. Ayrıca iktisat, maliye ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki belli başlı dersler aracılığıyla bu disiplinlerde temel bilgi birikimi sağlamak. Kuvvetli genel kültür temeli oluşturmak. Öğrencilerin analitik düşünmelerini temin etmek ve farklı bilgileri sentezleyerek yeni bilgilere ulaşmalarını kolaylaştırmak. Böylece, farklı alan ve sektörlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve perspektifi kuşatıcı-kapsayıcı bir biçimde oluşturmak.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN ALİYAR DEMİRCİ+90 258 296 2712 ademirci@pau.edu.tr