ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Organik Tarım, tarım, tıp, endüstri, sanayi, enerji, gıda, eğitim ve araştırma gibi çok değişik alanlarda farklı uygulamalara sahiptir. Organik Tarım İşletmeciliği yüksek lisans programının öncelikli ve temel amacı, Organik Tarım alanında belli bir altyapısı olan öğrenciye özgün bilimsel araştırma becerileri kazandırmaktır. Bu şekilde ülkemizin diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine yetişmek için gereksinim duyduğu uzman bilim adamı sayısındaki eksiklikleri giderilmiş olmaktadır. Organik Tarım alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen organik tarımcı yetiştirmektir. Organik tarım işletmecisinin görevi ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekolojik bilimlerindeki problemlere organik tarım ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, ekoloji biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Organik tarımda verilen eğitim-öğretimin temel amacı, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve uluslarası kalkınmaya katkılarda bulunmaktır. Bu durumda, bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve bunları yaymak Organik tarım eğitimi almış kişinin en büyük sorumluluğudur. Organik Tarım İşletmeciliği bölümü yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, organik tarım alanında yüksek lisans derecesi alırlar. Organik tarım işletmeciliği bölümü yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, mezunlarımız bahçe ve tarla bitkileri, toprak bölümü, sulama bölümü, biyoloji ve genetik gibi farklı alanlarda iş imkânları bulabilecek multidisipliner bir eğitim almakta, satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, işletme, kalite güvence, çevre kalitesi ve pazarlama gibi alanlarda bilim uzmanı olarak araştırmacı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir.


Amaçlar

Organik Tarım İşletmeciliği lisansüstü eğitimi vermenin en büyük amacı; Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişmekte olan Organik Tarım Sektörünün ihtiyacı olan uzman ihtiyacını karşılamak için bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Küçük, büyük ve orta ölçekli işletme veya kuruluşların tarım, organik tarım tekniklerini bilinçli şekilde uygulayabilen, bilgi ve beceriye sahip, organik tarımda bizzat görev alabilen, kamu ve özel kuruluşlara sağlıklı hizmetler verebilecek, doğayı ve insan sağlığına önem veren bireyler yetiştirmek ve bunları toplumun istifadesine sunmaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. OKTAY ERDOĞAN  oktaye@pau.edu.tr