HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilin Dalı 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.Bu program Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halk sağlığı hemşireliği anabilim dalına bağlı olarak kurulan “Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı’dır. Kuruluşundan 08.08.2006 tarihine kadar toplam 11 mezun vermiştir. Bu tarihten sonra Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Müyesser ERDEM’in emekli olması nedeni ile öğrenci alınmamıştır. 08-01-2009 tarihinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı’na Yard. Doç. Dr. Asiye KARTAL atanmıştır. Anabilim dalında toplam bir öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar öğrenci alınımına başlanmıştır. Programın Eğitim dili Türkçe’dir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı programında alınması gereken kredi miktarı en az 21’dir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Amaçlar

Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, Halk sağlığı Hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini Halk Sağlığı Hemşireliği alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. ASİYE KARTAL+90 258 296 4338 akartal@pau.edu.tr