TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.


Amaçlar

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programının amacı şu şekilde sıralanabilir: ? Üniversitemiz bünyesinde açılması önerilen Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı; sürekli gelişme anlayışı, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırma yaklaşımı rehberliğinde turizm ile ilgili gelişmeleri inceleyecek, yeni sistemler geliştirecek, geleceğe ışık tutacak uygulamaları gerçekleştirebilecek ve bu birikimle aldığı yüksek lisans eğitimiyle Türkiye’yi temsil edecek düzeyde kaliteli ve donanımlı turizmciler yetiştirmek gibi temel hedefin yanı sıra; ülkemizde toplumun turizm konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak, konferanslar, seminerler ve paneller düzenleyerek bu alandaki bilimsel birikime katkılar sağlamaktır. ? Açılması önerilen Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programı, turizm bilimini, kültürel, ekonomik, sosyal, tarihi ve felsefi boyutlarıyla ele alacak olması bakımından önem arz etmektedir. Özellikle turizmin sürdürülebilirliğine yönelik ders içerikleri kültürlerin korunmasına yönelik önemli katkılar sunacaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER+90 258 2123788 1152 nselma@pau.edu.tr