DİL BİLİMLERİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Dilbilim ve göstergebilim diğer araştırma alanlarıyla en çok işbirliği yapan bilim dalları arasındadır. Alanlar arası yaklaşımı en çok yansıtabilme yeteneğine sahip bir disiplindir. Bugün artık oldukça yaygınlaşan toplumsal dilbilim, tarihsel dilbilim, coğrafi dilbilim, ruhsal dilbilim, sinirsel dilbilim vb. gibi ortak disiplinler ülkemiz dışında oldukça yaygınlaşmıştır. Bu bilim dallarının kesişme alanlarına odaklanacak tezli yüksek lisans ve doktora araştırmaları bu alandaki boşluğu doldurmada etkili olacaktır. Birbirinden kopuk ve işbirliğinden uzak duran disiplinlerin buluşma ve işbirliği noktası olarak, dilbilim odaklı lisansüstü bir anabilim dalı, bilimsel kesişmelerin üstüne gitmeyi ve bu özel alanlarda derinleşmeyi sağlayacaktır. Kültür araştırmaları dilbilimsel yaklaşımı tamamlayan ve aradaki boşlukları doldurmada büyük paya sahip bir alandır. Ortak yaklaşım ve alanlar arası işbirliği dokunulmamış sorunsalları çözmede etkili olacaktır.


Amaçlar

Toplumsal dilbilim, tarihsel dilbilim, coğrafi dilbilim, psycholinguistics, sinirsel dilbilim gibi ortak disiplinlerdeki yüksek lisans ve doktora araştırmaları bu alandaki boşluğu doldurmada büyük bir paya sahip olacaktır. Kültür araştırmaları, dilbilimsel yaklaşımı tamamlar ve aradaki boşlukları doldurur. Ortak yaklaşım ve alanlar arası işbirliği dokunulmamış sorunsalları çözmede etkili olacaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SERKAN GÜZEL+90 258 296 3511 sguzel@pau.edu.tr