TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Program 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Program bünyesinde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Halk Bilimi dallarında uzmanlık eğitimi verilmektedir.


Amaçlar

Program, öğrenciyi lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Program sonunda Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanan öğrenci, Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanır. Öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazandırma da programın amaçları arasında yer almaktadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr