İKTİSAT ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

İktisat bölümünde Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı yürütülmektedir. Her iki Programda aşamalı olarak teorik ve uygulamaya yönelik ileri düzeyde Mikro ekonomi, Makro ekonomi, Ekonometri derslerine ek olarak çeşitli alan veya uzmanlık dersleri verilmektedir. Ders aşamasını tamamlayanlar danışman yönetiminde orjinal bir sorunla bağlantılı olarak Yüksek Lisans veya Doktora tez çalışmasını tamamlayarak mezun olmaktadırlar.


Amaçlar

Ülkemizdeki özellikle akademik işgücü piyasası ile kamu veya özel sektördeki uzmanlaşmış iktisatçı gereksinimini karşılamaya yönelik nitelikli, bilgi yüklü ve araştırmayı kendisine ilke edinen iktisatçılar yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İSMAİL ÇEVİŞ+90 258 296 2728 icevis@pau.edu.tr