LİSANS .

İLAHİYAT BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültemizde ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması bir yıl uygulanmakta olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı ile birlikte toplam beş yıl süreli eğitim öğretim faaliyeti yürütülmektedir.


Amaçlar

İslâmî bilimler ile dinî hayatı ve din olgusunu farklı bilimsel disiplinlerin bakış açısı ile inceleyen din bilimlerini temel kaynaklarından araştırıp değerlendirebilen, alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeleri, toplumsal ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, hoşgörülü, etik ve estetik değerlere sahip, evrensel değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği meslekî bilgi ve becerilerle donanmış yetkin bireyler yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
İletişim bilgisi bulunamadı.