ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin hızla büyüdüğü günümüz dünyasında işletmelerin uluslararası boyutu özel bir önem kazanmış ve ekonomide sadece uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin ağırlığı artmıştır. Bu durum uluslararası uzmanlığa sahip yöneticilere olan gereksinimi belirgin ölçüde yükseltmiştir. Uluslararası Ticaret Programı ve lojistik da bu ihtiyaca yönelik olarak, işletme programının temel taşları üzerine öğrencilerimizin uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak biçimde oluşturulmuştur.


Amaçlar

Öğrencilerimiz temel yönetim dersleri olan işletme, pazarlama, üretim, finans ve muhasebe dersleri ile temel yönetim bilgisini edindikten sonra, uluslararası pazarlama, uluslararası finans, çokuluslu firmalar, uluslararası ulaştırma, lojistik, proje yönetimi ve bölgesel ekonomik alanlar gibi uzmanlaşma dersleri ile bilgilerini uluslararası alanda pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca küreselleşmenin yükselişi ile önem kazanan, uluslararası ticaret kuramları, uluslararası ticaret hukuku, finansal yenilikler, bölgesel ekonomik entegrasyon ve benzer faktörlerin işletme yönetimine olan etkisini de aldıklari derslerle kavrama olanağı bulmaktadırlar.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi AHMET KARACA+90 258 7138600 157 akaraca@pau.edu.tr