MÜZİK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Müzik Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarına ilişkin bireylerin sahip olduğu bilgi birikimini müzik performanslarına aktarma becerisi geliştirme, Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle arasında etkileşim, Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin ulusal ve uluslararası iletişim ve Müzik yapıtlarında ve yorumlanmasında artistik ve estetik sanatsal değer üretme konularına odaklamış Müzik Performansları Programını uygulamaktadır.


Amaçlar

Müzik Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin ışığında Müzik yapıtlarının icrasına yönelik ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performansları sergileme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek, Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi ve beceri birikimini kazandırmak, Solist, Solo, eşlik veya grup müzikal performanslarda uyum ve yorum becerisi geliştirmek, başlıca amaçlarımız arasındadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ÖZGÜL GÖK+90 258 296 1347 ozgulg@pau.edu.tr