MİMARLIK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

İnsanların yaşam çevrelerini oluşturan mekânsal düzenlemeler her zaman zorunlu olan ve tasarlanması gereken eylemleri içermektedir. Bu eylemlerin gerçekleştiği mekânların en küçüğünden en büyüğüne kadar kurgulanması, tasarlanması, üretimi, denetlenmesi ve organizasyonu ile birlikte kültürel sürekliliğin ifadeleri ve bu ifadelere yeni katkılar mimarlığın temel ilgi ve bilgi alanlarını meydana getirmektedir. Mimarlık, estetik, birey-toplum psikolojisi, politika ve tarihe kadar yayılan disiplinler arası bir alandır. İnsanların yaşama eylemini kolaylaştırmak, belirli bir tasarım kalitesi içerisinde barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekânsal düzenlemeleri üretme odaklı bir disiplindir. Bir başka deyişle, mimarlığın temel ilgi alanı yaşamın kendisidir. Mimarlık Bölümü tüm bu temel ilgi alanları kapsamında yapılı çevrenin tasarımına yönelik tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirerek her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip olmasına katkıda bulunmak amacındadır.


Amaçlar

Bölümümüzün temel amacı, yapılı çevrenin tasarımına yönelik meslek insanı ve araştırmacılar yetiştirmektir. Böylelikle Türkiye’de her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip olmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK+90 258 296 2501 ialtinisik@pau.edu.tr