YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı başında faaliyete geçmiştir.Yüksekokulumuzun amacı Yüksek Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli yüksekokul ve fakültelerinde ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimize yüksek standartlarda yabancı dil eğitimi sağlamak, öğrencilerimizi akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerileriyle donatmak, öğrencilerimize ihtiyaç duydukları bilgiye nasıl ulaşabilecekleri konusunda rehberlik ederek onların tüm yaşam boyu sürecek öğrenme sürecine katkıda bulunmak ve öğrencilerin Atatürkçü, bilimsel düşünen, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, üretken bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.


Amaçlar

Lisans Hazırlık Programının amacı, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde; a)temel dil bilgi ve becerilerini B2 düzeyinde geliştirmek, b)kendi alanlarında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, c)yazılı ve sözlü dille kendilerini ifade edebilme, d)mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak, e)teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilme, sorgulama, araştırma, ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek, f)bilimin tarihsel gelişimi, bilimsel düşünme akımları ve bu akımların farklı alanlardaki yansımalarına yönelik farkındalık oluşturmaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi EDA DURUK+90 258 296 1546 easlan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. HÜSNÜ GÜMÜŞ+90 258 296 1525 husnug@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. ÖZLEM AKYOL+90 258 296 1551 oakyol@pau.edu.tr