ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Antrenörlük Eğitimi programı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu bünyesindeki dört programdan biridir. Bu programda dört yıllık lisans eğitimi sonunda takım sporları veya bireysel sporların farklı branşlarında uzmanlaşmış spor eğitimcileri (antrenörler) yetiştirilmektedir. Bölümümüz normal öğretime 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında 20 öğrenci alarak aktif olarak faaliyete geçmiştir. İlk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. Kurulduğu günden bugüne öğrenci sayısı ve akademik kadrosu büyümektedir. Bölümümüzde 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 114 öğrenci, 3 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir.


Amaçlar

Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile, problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, niteliklere sahip olmasıdır.


Programlar

İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU+90 258 296 2900 ualemdaroglu@pau.edu.tr