ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (ÇMB), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuş ve eğitim öğretim etkinliklerine 1995 yılında açılan Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile başlamıştır. 2008 güz yarıyılı itibari ile de sadece normal öğretim olmak üzere Lisans programı da başlamıştır. ÇMB bünyesinde "Çevre Bilimleri" ve "Çevre Teknolojisi" olmak üzere iki Anabilim Dalı mevcut olup bölüm bünyesinde sürdürülmekte olan lisans, yüksek lisans eğitimi ve bilimsel projelerin araştırma altyapısı gereksinimini karşılamak üzere Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, Katı Atık Laboratuarı, Çevre Kimyası Laboratuarı, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı, Atıksu Araştırma Laboratuarı ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuarı bulunmaktadır.


Amaçlar

Çevre Mühendisliği Bölümü yürüttüğü Lisans ve Yüksek Lisans Programı ile, Su, Atıksu, Hava ve Toprak Kirliliği, Kirlilik Kontrolü ve Arıtımı, Katı Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, Gürültü Kirliliği ve Su Kaynakları Yönetimi gibi konulara hakim ve bu konulardan birinde uzman mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. OSMAN NURİ AĞDAĞ+90 258 296 3171 oagdag@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. GÜLBİN ERDEN+90 258 296 3098 gerden@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. HİDAYET ARGUN+90 258 296 3316 hargun@pau.edu.tr