KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Kimya Mühendisliği Bölümü, üniversitemizin kuruluşuyla beraber 1992 yılında kurulmuştur. Uzun süre mühendislik fakültemizin diğer bölümlerinin Kimya derslerine destek vermiştir. 2012 yılında Yüksek Lisans programına başlamış, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesine devam etmektedir. Köklü bir geçmişe sahip bölümümüz, öğretim üyesi ve laboratuvar imkanları bakımından kendini güncellemeye, yenilemeye ve geliştirmeye çaba göstermektedir. Bölümümüz, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi (ÖYP) ve 1 uzman ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz yerel, ulusal ve uluslararası proje odaklı bölüm olup, teknolojik ve katma değerli ürünler üzerine çalışmalar üretmektedir. Daha detaylı bilgiler öğretim üyesinin kişisel web sayfalarından temin edilebilir.


Amaçlar

Kimya Mühendisliği, hayatımızın her noktasında kullanılan maddelerin tamamının, hammaddeden ürüne dönüşümünde yapılması gereken tüm işlemleri kapsar. Bu çerçevede, kimyasal teknolojiler, kimyasal reaksiyonlar, proses kontrol, ayırma işlemleri, aktarım olayları, maliyet ve verimlilik gibi pek çok konuyu içermektedir. Önceleri kimya mühendisliğinin kimyasal reaksiyon ve temel işlemlerin bulunduğu bir üretim teknolojisi ile sınırlı olduğu düşünüldü. Oysa, günümüzde gelişen teknolojik dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğer disiplinlerle işbirliği yapması zorunludur. Bu durum da; mühendisler klasik tanımlarını aşarak, biyoteknoloji, enerji, çevre, malzeme üretim, geri kazanım ve koruma gibi çok sayıda konuyu kapsayacak şekilde geliştirmelidirler.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NECİP ATAR+90 258 296 3159 natar@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ABDULLAH AKDOĞAN+90 258 2123788 1139 akdogan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi HAVVA BOYACIOĞLU+90 258 296 3095 hboyacioglu@pau.edu.tr