İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Mühendislik Fakültesinin ilk bölümü olarak 1976’da Makine Mühendisliği Bölümü ile birlikte eğitim ve öğretime başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü; 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi, 1992’den beri de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümü olarak eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarını, Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte aynı binada sürdürmektedir. 2008-2009 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde; Seçmeli İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Lisans eğitimi boyunca mesleki bilgi ve beceri kazanmak amacıyla zorunlu ve seçmeli olarak 152 kredilik ders almakta ve yaz aylarında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uygulama ile pekiştirmeleri için 80 işgünü staj yapmaktadırlar. Bölümümüzde 1994’den beri Lisans eğitimi yanında Yüksek-lisans ve Doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Bölümümüzde Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik ve Mekanik Anabilim dalı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları bünyesinde bulunan 28 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetleri yanında, DPT, TÜBİTAK ve BAP destekli çok sayıda Araştırma Projesi ve Leonardo da Vinci kapsamında 3 adet proje yürütülmektedir. Bölümümüz başta Denizli olmak üzere Ege Bölgesinin pek çok ilinde mesleğimizle ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde, Döner Sermaye kapsamında; proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca KOSGEB - Sanayi Odası ve Üniversitemiz işbirliğiyle kurulan TEKMER kapsamında farklı projelerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel toplantılara aktif olarak katılmaktadır.


Amaçlar

İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak amacımız Temel mühendislik bilgilerini, uygulamada karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanabilen (EA1), İnşaat mühendisliği mesleğini; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu ve özel kuruluşlarda icra edebilen (EA2), Mesleğini başarılı bir şekilde sürdürebilmek için; araştırıcı özelliklere sahip yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan ve teknolojik gelişmeleri takip eden (EA3), Girişimci, mesleki aktivitelere katılan, mesleğini etik kurallar ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde yapan (EA4) mühendisler yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH CEM KOÇ+90 258 296 3395 a_c_koc@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ENGİN NACAROĞLU+90 258 296 3411 enacaroglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi BAYRAM TANIK ÇAYCI+90 258 296 3438 bcayci@pau.edu.tr