ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü, 2005-2006 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümde 4 Profesör 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 7 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 akademik personel mevcuttur.


Amaçlar

Bölümümüzün amacı, çalışma hayatını ve işçi-işveren ilişkilerini ve dinamiklerini ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal açıdan incelemek ve konu ile ilgi alanda kamu ve özel sektöre konusunda uzman iş gücü yetiştirmektir. Bölümümüz, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ilişkileri yazınına katkıda bulunmayı kendisine temel görev edinmektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. OĞUZ KARADENİZ+90 258 296 2678 oguzk@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ÇAĞLA ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ+90 258 296 2635 culutas@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. NAGİHAN DURUSOY ÖZTEPE+90 258 296 2735 ndurusoy@pau.edu.tr