MALİYE BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Maliye Bölümünde öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde , gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışacaktır.


Amaçlar

Maliye Bölümünün amacı, kamu sektörü içinde ihtiyaç duyulan uzman kadrolara, genel iktisat ve kamu maliyesine ilişkin kavramlara hakim, maliye politikası, vergi, muhasebe ve bütçe alanına ilişkin analiz yapabilme yetisine sahip mezunlar yetiştirmenin yanı sıra, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir. Maliye ve iktisat bilimine ilişkin sahip olduğu temel bilgi birikimi ile, temel iktisadi sorunlara ilişkin olarak, ekonomik verileri çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirebilen ve analiz yapabilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde yenilikleri takip edebilen, çağdaş bir anlayış içerisinde vergi, bütçe vb. mevzuata hakim ve mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edebilen, kamu sektörü uzmanlık kadrolarına ilişkin mesleki sınavlar için gerekli temel bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ERSAN ÖZ+90 258 296 2711 ersanoz@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi FATİH AKÇAY+90 258 296 2706 fakcay@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi UMUT TEPEKULE+90 258 296 2790 utepekule@pau.edu.tr