İŞLETME BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün temel öğretim felsefesi; değişen işletmecilik anlayışının ihtiyaçlarına uyumlu, yöresel, milli ve küresel bakış açısını vurgulayan nitelikli bilgiyi çağdaş ve gelişmiş bir eğitim- öğretim ortamında öğrencilerimize aktarabilmektir. Bölümümüz, 1993’te kurulmuştur. Halen bölümümüzde 3 Profesör, 6 Doçent, 16 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir. Bölümümüzün Bölüm Başkanı, Prof.Dr.Feyzullah EROĞLU’dur. 2010-2011 akademik yılında 223 öğrenci mezun olmuştur. Bölümümüzde 2011-2012 akademik yılında 1125 öğrenci öğrenim görmektedir.


Amaçlar

İşletmecilik öğrenimi gençlere işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır. İşletme Bölümü işletmecilik alanında yer alan iş ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku konularında, uygulamaya yakından takip eden bilimsel ve ampirik bilgilerle öğrencileri bilgi ve beceri kazandırma amacını güder. Bölümümüz mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışırlar. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme bölümünün en önemli amaçları arasındadır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. SABAHAT BAYRAK KÖK+90 258 296 2661 sbayrak@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ENDER COŞKUN+90 258 296 2814 enderc@pau.edu.tr