YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarına çağdaş dil öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve öğretim ortamında kullanabilen ve bu süreçte çeşitli teknik donanımı kullanabilen İngilizce öğretmenleri yetiştirmektedir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2006-2007 akademik yılında 62 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Anabilim dalında yürütülen lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Bir yıl hazırlık programı vardır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık programından muaf olur ve birinci sınıftan programa başlarlar. Lisans programının yanı sıra Anabilim dalımız 2007-2008 akademik yılında yüksek lisans programına öğrenci almaya başlamıştır.


Amaçlar

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün amacı ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarına çağdaş dil öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve öğretim ortamında kullanabilen ve bu süreçte çeşitli teknik donanımı kullanabilen İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda program öğrencilerin: a) dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamayı, b) dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamayı, c) öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamayı, d) dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir. Ayrıca programın bir başka amacı da alanında yüksek lisans programlarında çalışma yapacak elemanlar yetiştirmektir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerin bilimsel düşünebilme, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme becerilerini ve yaşam boyu öğrenen bireyler olma yönlerini geliştirmelerini destekler, yeni ilgi ve beceriler kazanmaları ve liderlik pozisyonları almaları için cesaretlendirir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. DEMET YAYLI+90 258 296 1028 demety@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ATMACA+90 258 296 1155 catmaca@pau.edu.tr