KİMYA BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Kimya Anabilim Dalı, organik, anorganik, analitik, fiziko ve biyokimya gibi alt dallarda eğitim vermekte, araştırma yapmaktadır.


Amaçlar

Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerine, akademik veya endüstriyel çalışma ortamında karşısına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmesi için analitik düşünme yeteneği, bireysel beceri ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır. kimya ve ilgili alanlarda var olan veya kendi ürettiği soruları çözebilecek, liderlik sorumluluğuna sahip bir araştırmacı profili yaratmayı hedeflemektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HAMZA KORKMAZ ALPOĞUZ+90 258 296 3600 hkalpoguz@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ÇİĞDEM ŞAHİN+90 258 296 3526 csahin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi AHMET KAYA+90 258 296 3607 ahmetk@pau.edu.tr