COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Coğrafya Bölümü; 2014-2015 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başlamış, İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. 2018 yılı sonu itibariyle Coğrafya Bölümünde 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kontenjan sayısı 2017 yılında 60 kişiye yükselmiş ve şu anda 60 öğrenci kabul etmektedir.


Amaçlar

İnsan ve doğal ortam ile ilgili sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşan, analiz yapan ve çözüm yolları önerebilen, yöresel ve ulusal sorunlara ilişkin araştırma ve projeler üreten Coğrafya Bölümü mekânın yeniden inşasını kavrayabilen ve açıklayabilen, coğrafi bilgiye dayalı bir düşünme tarzına ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HASAN KARA+90 258 296 3497 hasankara@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN AKŞİT+90 258 296 3523 aksit@pau.edu.tr