TARİH BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

1994 yılında lisans ve 1995 yılında da lisansüstü eğitimine başlayan bölümümüz Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 4 Profesör, 6 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır


Amaçlar

Tarih bölümü, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, nitelikli ve istekli tarihçiler yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MEHMET ALİ ÜNAL+90 258 296 3570 maunal@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. UMUT KARABULUT+90 258 296 3643 ukarabulut@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELİM PARLAZ+90 258 296 3646 sparlaz@pau.edu.tr