PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Tüketicilerin istek ve ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyip, tanıtma, bilgilendirme, toptan veya perakende satış işlemleriyle ve satış sonrası hizmetlerle ilgili faaliyetleri yürütebilme


Amaçlar

İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Müşteri tatmini, müşteri memnuniyetini gözeten, müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış konularında işletmeye en etkin katkıyı sağlama.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. HİCRAN UTKUN DİNCER AYDIN+90 258 7911491 134 hutkund@pau.edu.tr