SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992'de Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte, kurumumuzda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde yer alan ondokuz ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmektedir. Enstitümüzde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, enstitü sekreteri ve altı memur ve altı kısmi zamanlı öğrenci görev yapmaktadır. Enstitümüzün kayıtlı öğrenci sayısı 1500'ü aşmıştır.


Amaçlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün amacı, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapılmasını desteklemek için, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel ve teknolojik birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmektedir.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. AHMET BARDAKCI+90 258 296 2701 abardakci@pau.edu.tr
ENSTİTÜ MÜDÜR YRD. Dr. Öğr. Üyesi UMUT UYAR+90 258 296 2830 uuyar@pau.edu.tr
ENSTİTÜ MÜDÜR YRD. Doç. Dr. ESRA AYTAÇ ADALI+90 258 296 2698 eaytac@pau.edu.tr