HUKUK FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Hukuk fakültesi dört yıllık lisans eğitimi ile tamamlanır. Hukuk fakültesindeki eğitim Türk hukuk sistemi ve uluslararası hukuk hakkındaki bilgileri içerir. Hukuk fakültesi mezunları fakültede verilen eğitim ile hukukun tarihçesi, kapsamı ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur. Hukuk Fakültesinde zorunlu dersler yıllık olarak verilmektedir. Seçmeli dersler ise dönemliktir. Her dönem (yarıyıl) için iki seçmeli ders alınması zorunludur. Hukuk lisans eğitimi toplam 240 akts ile tamamlanır. Hukuk fakültesindeki eğitime dair usul ve ilkeler fakülte eğitim yönetmeliği ve yönergesinde düzenlenmektedir.


Amaçlar

Hukuk fakültesi, Atatürkçü ve Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine inanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Hukukçu niteliğine sahip kişiler, insan haklarına saygılı, adalet ve hakkaniyet kavramının bilincinde olan kişilerdir. Hukuk fakültesi hukukçu yetiştirmeyi amaçlar. Hukuk fakültesi müfredatı sosyal bilimlerin ekonomi, sosyoloji ve felsefe alanına ilişkin eğitim vermeyi de amaçlar. Hukuk Fakültesi mezunları, hakim, savcı, noter, avukat, akademisyen, bankacı olarak çalışabilir.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
DEKAN Prof. Dr. NACİ KARKIN+90 258 296 2781 nkirgin@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN KORKMAZ+90 258 296 2801 ramazankorkmaz@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi FATMA DUYGU BOZKURT+90 258 296 2680 fduygub@pau.edu.tr
© 2020 PAU