YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı başında faaliyete geçmiştir.Yüksekokulumuzun amacı Lisans Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli yüksekokul ve fakültelerinde ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimize yüksek standartlarda yabancı dil eğitimi sağlamak, öğrencilerimizi akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerileriyle donatmak, öğrencilerimize ihtiyaç duydukları bilgiye nasıl ulaşabilecekleri konusunda rehberlik ederek onların tüm yaşam boyu sürecek öğrenme sürecine katkıda bulunmak ve öğrencilerin Atatürkçü, bilimsel düşünen, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, üretken bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.


Amaçlar

Lisans Hazırlık Programının amacı, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde; a)temel dil bilgi ve becerilerini İngilizce için B1+ düzeyinde ve Fransızca için B1 düzeyinde geliştirmek, b)kendi alanlarında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, c)yazılı ve sözlü dille kendilerini ifade edebilme, d)mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak, e)teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilme, sorgulama, araştırma, ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek, f)bilimin tarihsel gelişimi, bilimsel düşünme akımları ve bu akımların farklı alanlardaki yansımalarına yönelik farkındalık oluşturmaktır.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doç. Dr. RECEP ŞAHİN ARSLAN+90 258 296 1030 rsarslan@pau.edu.tr
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YRD. Dr. Öğr. Üyesi SEHER İŞCAN+90 258 296 1547 siscan@pau.edu.tr
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YRD. Öğr. Gör. UĞUR TÜRKKAYNAĞI+90 258 296 1536 uturkkaynagi@pau.edu.tr
© 2020 PAU