TIP FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Fakültemiz 1987 yılında “Denizli Tıp Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında hastanesini Denizli’de hizmete açmıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başlamışlardır. Eğitimimiz 1999’dan itibaren probleme dayalı “aktif öğrenme” yöntemi ile sürdürülmektedir. Öğrenci merkezli olan eğitim; I, II. ve III. sınıflarda probleme dayalı; IV. ve V. sınıflarda ise taska dayalıdır. Dönem VI; koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin öneminin özümsenme amaçlarıyla intörnlük eğitimini kapsamaktadır. Probleme dayalı öğrenme oturumları öğrencilere ekip çalışması, gruba liderlik etme, dinleme, not tutma, işbirliği, takım üyelerinin görüşlerine saygı, yayınlara kritik değer biçme, kendi kendine öğrenme ve kaynaklara erişim, sunum yapma beceri ve tutumlarını kazandırmaktadır. Probleme dayalı oturumların yanında biyolojik, davranış ve iletişim becerileri, mesleksel değerler ve etik konularını kapsayan sunumlar; anatomi, laboratuvar ve mesleksel beceriler uygulamaları; toplumsal konulara yönelik sunum ve alan çalışmaları; bilgiye erişim ve araştırma becerilerinin gelişmesini hedefleyen özel çalışma modüllerini kapsamaktadır. Taska dayalı eğitim yapılandırılmış hastalık grupları kapsamındaki eğitim programı hasta başı eğitim, poliklinik uygulamaları, öğretim üyeleri sunumları, seminerler, saha çalışmaları vb. ile zenginleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgiye http://pau.edu.tr/dosyalar/pau/katalog09.pdf ve http://pau.edu.tr/tip adreslerinden erişilebilir.


Amaçlar

Amacımız: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkanları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmektir.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
DEKAN Prof. Dr. OSMAN ÇİFTÇİ+90 258 296 1685 ociftci@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. NİDA KAÇAR+90 258 296 5875 nidak@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. SELDA ŞİMŞEK+90 258 296 2451 seldas@pau.edu.tr
© 2020 PAU