TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Mesleğe ilişkin derslerde verilen teorik bilgiler laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Pamukkale Üniversitesi Ön lisans, Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre programdan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında en az 120 ve en çok 152 kredi/saat'lik meslek derslerini başarmak zorundadır. Öğrenciler her biri en az 60 iş günü olmak üzere yaz aylarında ve iki aşamada gerçekleştirilen zorunlu stajlarını da başarmak durumundadırlar. Stajlar, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde belirli kriterlere uygun olan işyerlerinde yapılacaktır. Lisans eğitiminde, endüstri meslek liselerinde meslek dersleri atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve alışkanlıklara sahip yeterli nitelikte teknik öğretmenler yetiştirmek temel amaçtır. Lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim çerçevesinde çeşitli sanayi kuruluşlarında da görev alabilmektedirler. Bölümlerimizde MTEM projesi kapsamında Modüler Sistem ders programları kabul edilmiş ve 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya geçilmiştir. Fakültemizin modern bilgisayar ve elektronik laboratuvarları ve atölyeler, öğrencilerin en yeni teknolojik eğilimleri yakından takip etmelerini ve ilgili uygulamaları geliştirmelerini sağlayacak niteliktedir. Bu imkanlar ve yetişmiş insan gücü göz önüne alındığında Fakültemiz Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve endüstriyelleştirilmesi için uygun bir platformdur. Fakültemiz bünyesinde; Elektrik Eğitimi,Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ve Makine Eğitimi Bölümleri mevcuttur.Tüm Teknik eğitim fakülteleri 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştır. Fakültemizin 2008 ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış ancak henüz mezuniyet hakkı kazanamayan öğrenciler ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Amaçlar

Geçmişten günümüze gelişen ve gelecekte de gelişmeye devam edecek teknoloji; kendisine ayak uydurabilecek, ülkelerine ve dünyaya yararlı olabilecek yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını gerektirmektedir. Bu gereksinimin giderilmesi Mesleki Eğitim ve Öğretim ile mümkündür. Mesleki Eğitim ve Öğretim; Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Ortaöğretim Kurumları, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerince verilmektedir. Bu bilinçle, Avrupa Birliği Hibe Programı Destekli tam donanımlı Laboratuarlara sahip Fakültemiz, personeli ve tüm öğretim elemanları ile Mesleki ve Teknik Eğitime gereken titizliği göstererek; geleceğe umutla bakan, dinamik, ömür boyu eğitim ilkesini benimsemiş, azimli teknik öğretmenler ve çeşitli sanayi kuruluşlarında görev alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ve bu amaç doğrultusunda emin adımlarla hızla ilerlemektedir. Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Misyonu, * Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında meslek derslerini, endüstriyel kuruluşlardaki atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve niteliklere, * Multidisipliner Araştırma-Geliştirme Projelerinde görev alma ve yürütme becerilerine, * Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin bir bireyi olmanın sağladığı katma değerin bilincine ve gerekli donanıma sahip öğretmenler yetiştirmek ve * Ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından olan ara teknik elemanların sadece kaliteli, standart, tam teçhizatlı eğitimle sağlanabileceğini kanıtlamaktır. Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Vizyonu, * Kaliteli eğitim, Araştırma ve Geliştirme, yeniliklere açık, yaratıcı ve Multidisipliner çalışmalar, hayat boyu eğitim, teknolojik liderlik ve Endüstri ortaklıkları konularında Ulusal/Uluslararası çapta tanınmış bir kuruluş olmak, * Dünya çapında Eğitimsel ve Teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktır.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
DEKAN Prof. Dr. ŞEVKET MURAT ŞENEL+90 258 296 3399 smsenel@pau.edu.tr
© 2020 PAU